Υφυπουργείο Τουρισμού


Το Υφυπουργείο Τουρισμού στη προσπάθεια του να ενημερώνει τα ΜΜΕ και το κοινό για τις εξελίξεις δημοσιεύει ανα τακτικά διαστήματα ανακοινωθέντα και δελτία τύπου. • 05/05/2020 - Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου του Υφυπουργείου προς ενημέρωση των Μ.Μ.Ε
 • 08/01/2020 - Ειδικές Τιμές για Εσωτερικό Τουρισμό
 • 09/03/2020 - Γενικές Ειδήσεις και Ανακοινώσεις
 • 18/10/2019 - Ετήσιες και Μηνιαίες Εκδηλώσεις 2019
 • 16/09/2019 - Χρήση Λογότυπου του Υφυπουργείου Τουρισμού
 • 09/09/2019 - ‘Κυπριακό πρόγευμα’ - Ενημερωτικά Δελτία
 • 18/10/2019 - Σχέδιο Χορηγιών επενδύσεων εμπλουτισμού & εκσυγχρονισμού του τουριστικού προϊόντος: 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 • 16/09/2019 - Τιμές βασικών ειδών Κέντρων Αναψυχής
 • 10/09/2019 - Δεκάλογος για οδηγούς ταξί
 • 16/09/2019 - Οδηγός Διαχείρισης αποβλήτων στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία
 • 16/09/2019 - Παρουσιάσεις - Ύπαιθρος και αξιοποίηση Ευρωπαικών Κονδυλίων
 • 18/10/2019 - Εβδομάδα Κυπριακού Προγεύματος και Κυπριακού Brunch (Cyprus Breakfast and Cyprus Brunch Week) 6 – 12 Μαΐου 2019
 • 18/10/2019 - Πρόγραμμα Υφυπουργείου Τουρισμού "Νεαροί Πρεσβευτές Τουρισμού"
 • 18/10/2019 - Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία
 • 16/09/2019 - Θάλασσα και Παραλίες
 • 18/10/2019 - Xώροι Υγιεινής σε Κέντρα Αναψυχής για το κοινό


 • Share