Ανακοινώσεις

  • - 18/02/2021 - Πρόγραμμα Πραγματοποίησης Εργων Τοπικού Χαρακτήρα με Τουριστική Πτυχη - Αναθεωρημένο Εντυπο Αίτησης
  • - 08/02/2021 - Σχεδιο Επιχορήγησης Υφυπουργείου Τουρισμού Για Ενθάρρυνση Έργων Για Την Ποιοτική Και Αισθητική Αναβάθμιση των Παραλιών (2020-2022) - Ενημέρωση
  • - 08/02/2021 - Εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο τα Σχέδια Κινήτρων του Υφυπουργείου Τουρισμού
  • - 27/01/2021 - Πραγματοποίηση έργων τοπικού χαρακτήρα με τουριστική πτυχή προωθεί το Υφυπουργείο Τουρισμού
  • - 22/01/2021 - 2η Πρόσκληση για συμμετοχή επιπρόσθετων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Τουριστικών Καταλυμάτων στο «Σχέδιο Ενίσχυσης Εγχώριου Τουρισμού
  • - 11/12/2020 - Κίνηση Αγάπης από το προσωπικό του Υφυπουργείου Τουρισμού
  • - 30/11/2020 - Παράταση της χρονικής διάρκειας του Σχεδίου Ενίσχυσης Εγχώριου Τουρισμού μέχρι την 31η Μαρτίου 2021
  • - 25/11/2020 - Σχέδιο Επιχορήγησης Υφυπουργείου Τουρισμού για Ενθάρρυνση Εργων για την Ποιοτικη και Αισθητική Αναβάθμιση των Παραλιών (2020 - 2022)
  • - 11/11/2020 - Προκήρυξη Διαγωνισμού για τον Τουρισμό στην Κύπρο
  • - 09/11/2020 - Πρόσκληση για συμμετοχή Τουριστικών Καταλυμάτων στο «Έκτακτο Σχέδιο Ενίσχυσης Εγχώριου Τουρισμού»