Υφυπουργείο Τουρισμού


Πατήστε στους πιο κάτω σύνδεσμους / αρχεία για περισσότερες πληροφορίες:
Σημείωση: Έχουν προστεθει και τα βιωματικά θεατρικά εργαστήρια και οι αιτήσεις παρατείνονται και θα γίνονται δεκτές μέχρι 10/10/2022.


Σχέδιο Επιχορήγησης επισκέψιμων εργαστηρίων χειροτεχνίας και οινογαστρονομίας για το 2023 μέσω του Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (De Minimis - Τελευταία Ενημ.: 26/09/2022)
Αίτηση για το Σχέδιο επιχορήγησης επισκέψιμων εργαστηρίων χειροτεχνίας και οινογαστρονομίας για το 2023
Εξουσιοδότηση FIMAS
Υπεύθυνη Δήλωση Ενιαίας Επιχείρησης
ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 3(2) ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 2009 ΚΑΙ 2012 (DE MINIMIS)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ HEARTLAND OF LEGENDS (H.O.L)
Έγγραφα Σχεδίου (Όλα τα πιο πάνω σε αρχείο zip - Τελευταία Ενημ,: 31/08/2022)
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Share