Υφυπουργείο Τουρισμού


Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) αποτελεί το αρμόδιο Υπουργείο για την παροχή τυπικής εκπαίδευσης, παρέχοντας προγράμματα σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΥΠΑΝ)
Εκπαίδευση ανηλίκων
1) Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση


  · Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ηλικίας 15 μέχρι 18 ετών

  · Παρέχονται προγράμματα σε τριετή κύκλο σπουδών με θεωρητική και πρακτική κατεύθυνση

  · Λειτουργεί Κλάδος Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελμάτων, Κλάδος Λειτουργίας και Διαχείρισης Μονάδων Φιλοξενίας, Κλάδος Αμπελουργίας – Οινοποιίας, Κλάδος Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας


2) Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

  · Απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει τη Μέση Εκπαίδευση

  · Παρέχονται προγράμματα σε τριετή κύκλο σπουδών

  · Λειτουργεί Κλάδος Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επαγγελμάτων με δύο ειδικεύσεις: Μάγειροι – Τραπεζοκόμοι και Υποδοχή και Διαχείριση Ορόφων και Μονάδων


3) Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΜΕΕΚ) - Κεντρικός Κορμός Μαθητείας

  · Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες ηλικίας 16 μέχρι 18 ετών

  · Παρέχονται προγράμματα σε τριετή κύκλο σπουδών με θεωρητική και ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση

  · Λειτουργεί Κλάδος Ξενοδοχειακής / Επισιτιστικής Βιομηχανίας με ειδικεύσεις στην Παράθεση φαγητών και ποτών, Προετοιμασία και μαγείρεμα τροφίμων, Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική, Παρασκευή και παράθεση ποτών, Οροφοκομία, Συντήρηση ξενοδοχειακών μονάδων και κολυμβητικών δεξαμενών


Εκπαίδευση ενηλίκων
4) Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
   · Απευθύνεται σε αποφοίτους της Μέσης Εκπαίδευσης

   · Παρέχονται δωρεάν προγράμματα σε διετή κύκλο σπουδών

   · Λειτουργούν προγράμματα στις Τέχνες Εστίασης, Αρτοποιία – Ζαχαροπλαστική, Μαγειρικές Τέχνες, Γαλακτοκομία – Τυροκομία

5) Προγράμματα Διά Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΠΔΒΕΕΚ)(Απογευματινά και Βραδινά Τμήματα Τεχνικών Σχολών)

  · Απευθύνονται σε άτομα άνω των 18 ετών που θέλουν να αποκτήσουν επιπρόσθετα προσόντα που θα τους βοηθήσουν στην εξασφάλιση θέσεων εργασίας ή στην επαγγελματική και προσωπική τους ανέλιξη.

  · Παρέχονται προγράμματα σε τριετή κύκλο σπουδών με κόστος €239,20 και σε μονοετή κύκλο σπουδών με κόστος €153,78

  · Λειτουργεί τριετές Πρόγραμμα Μαγειρικής – Τραπεζοκομίας και μονοετή προγράμματα στη Μαγειρική, Κυπριακή κουζίνα, Διεθνής κουζίνα, Μπαρ – φλαμπέ, Ζαχαροπλαστική/ Αρτοποιία και Οροφοκομία


Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης
1) Δημόσια Πανεπιστήμια (Παν. Κύπρου, ΤΕΠΑΚ, Ανοικτό Πανεπιστήμιο)

2) Ιδιωτικά Πανεπιστήμια (European, University of Nicosia, Neapolis, Frederick, Uclan, Philips, American University)

3) Τριτοβάθμιαιες Σχολές, Δημόσιες όπως το ΑΞΙΚ, η Σχολή Ξεναγών, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης και Ιδιωτικές όπως: Casa college, Global College, Larnaca College, Ledra College, American College, Academia College, Atlantis College, C.D.A. college, CBS college, City Unity college, College of tourism and Hotel management, CTL Eurocollege, Cyprus College, Intercollege, Internapa college, KES college και The Cyprus Institute of Marketing.

Για να δείτε τα πιστοποιημένα Προγράμματα (Πιστοποιητικό, Δίπλωμα, Ανώτερο Δίπλωμα) που παρέχει κάθε Σχολή, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), αναζητώντας τη Σχολή της επιλογής σας, ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο: https://www.dipae.ac.cy/index.php/el/accreditation-el/accredited-programmes-short-cycle-el


Πέραν από τα πιο πάνω εκπαιδευτικά προγράμματα, το ΥΠΑΝ λειτουργεί τη Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΔΕΕΤΕ, η οποία αποτελεί ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ εργοδοτών/ριών που αναζητούν κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό και αποφοίτων των Τεχνικών Σχολών, των Εσπερινών Σχολών και της Δημόσιας Ανώτερης Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΜΙΕΕΚ, που αναζητούν εργασία https://deete.gov.cy/Account/Login?ReturnUrl=%2F
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Share