Υφυπουργείο Τουρισμού


Σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15.00 μμ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Λειτουργούς στο τηλέφωνο 22691317 και email επικοινωνίας: GalatiaLoizou@visitcyprus.com ή στο τηλέφωνο 22691309 και email επικοινωνίας: AnthieGabrielides@visitcyprus.com


Κάντε κλικ στους πιο κάτω συνδέσμους/αρχεία για περισσότερες πληροφορίες:


Ανακοίνωση Τύπου
Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος (Ενημ.: 03/11/2022)
Παραρτήματα (Ενημ.: 03/11/2022)
Τροποποίηση Νοέμβρη 2022 (Ενημ.: 03/11/2022)
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Share