Υφυπουργείο Τουρισμού


Κατάλογος στον οποίο περιέχονται παλαιότερα έγγραφα, έντυπα και νομοθεσίες, τα οποία δεν εφαρμόζονται ή εχουν καταργηθείΟι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμοι του 1969 έως 2014 (έχει καταργηθεί) 
Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) Κανονισμοί του 1985 έως 2014 (έχει καταργηθεί) 
Αίτηση προς Έγκριση Υφιστάμενης Οικοδομής ως Παραδοσιακής για Ξενοδοχειακή Επιχείρηση (έχει καταργηθεί)
Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμοι του 1969 έως 2014 (έχει καταργηθεί) 
Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) Κανονισμοί του 1985 έως 2014 (έχει καταργηθεί) 
Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωριά) Κανονισμοί 1993 έως 2014 (έχει καταργηθεί) 
Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τουριστικές Κατασκηνώσεις) Κανονισμοί του 1977 - 2005 (έχει καταργηθεί)
Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Παραδοσιακές Οικοδομές) Κανονισμοί 1993 - 2005 (έχει καταργηθεί)
Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τουριστικά Διαμερίσματα) Κανονισμοί 1985 έως 2005 (έχει καταργηθεί)
Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Συγκροτήματα Τουριστικών Επαύλεων) Κανονισμοί 1993 (έχει καταργηθεί)
Αίτηση προς Έγκριση Υφιστάμενης Οικοδομής ως Παραδοσιακής για Ξενοδοχειακή Επιχείρηση (έχει καταργηθεί)

Share