Υφυπουργείο Τουρισμού


Οι Παρουσιάσεις για τα τουριστικά επαγγέλματα και τις ευκαιρίες δραστηριοποίησης στον τομέα του τουρισμού, απευθύνονται σε μαθητές της Γ’ τάξης του Γυμνασίου και Λυκείου και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του μαθήματος Επαγγελματικής Αγωγής. Στόχος των παρουσιάσεων, είναι η ενημέρωση των μαθητών για τις ευκαιρίες απασχόλησης τους στον τουρισμό, είτε σε τουριστικά επαγγέλματα είτε σε επαγγέλματα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό, όπως οι επισκέψιμες μονάδες παραγωγής, τα οινοποιεία, τα επισκέψιμα αγροκτήματα, οι πολιτιστικοί χώροι, η χειροτεχνία κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποτείνεστε στην κα Παρασκευή Κωνσταντίνου στο τηλέφωνο ή στο email paraskeviconstantinou@visitcyprus.com
Αίτηση για παρουσίαση για τα τουριστικά επαγγέλματα


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Share