Υφυπουργείο Τουρισμού


Νέα κατάταξη χωρών βάση εκτίμησης επιδημιολογικού κινδύνου (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών)

Οι αλλαγές που ανακοινώνονται , θα ισχύσουν από τις 18 Σεπτεμβρίου 2020 και είναι οι ακόλουθες:
- Η Εσθονία από την Κατηγορία Α μετακινείται στην Κατηγορία Β
- Η Γεωργία από την Κατηγορία Α μετακινείται στην Κατηγορία Β
- Η Τσεχία από την Κατηγορία Β μετακινείται στην Κατηγορία Γ
- Η Ουγγαρία από την Κατηγορία Β μετακινείται στην Κατηγορία Γ
- Η Ρουάντα από την Κατηγορία Γ μετακινείται στην Κατηγορία Β
- Η Αυστραλία από την Κατηγορία Β μετακινείται στην Κατηγορία Α
    Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

    Share