Υφυπουργείο Τουρισμού


Το Υφυπουργείο Τουρισμού, με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού, παρέχει σε συνεργασία με διάφορους εκπαιδευτικούς φορείς, ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικά σεμινάρια στα οποία μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δραστηριοποιείται ή επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στον τομέα του τουρισμού. Τα σεμινάρια παρέχονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και διεξάγονται είτε με φυσική ή διαδικτυακή παρουσία. Το Υφυπουργείο Τουρισμού παραχωρεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Συμμετοχής. Για συμμετοχή στα σεμινάρια, απαιτείται η συμπλήρωση Αίτησης συμμετοχής (θα αναρτηθούν σύντομα) για κάθε σεμινάριο.

Οι προσκλήσεις για τα τρέχοντα σεμινάρια είναι ακολουθούν πιο κάτω:

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια / Βίντεο:

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Share