Υφυπουργείο Τουρισμού


Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμος του 2019 (34(I)/2019
Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμος (Τροποιητικός) Νόμος του 2020 (9/2020)
Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποιητικός) Νόμος του 2021(106(Ι)/2021
Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποιητικός) Νόμος του 2022(7(Ι)/2022)
Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) Κανονισμοί του 2019 (90/2019)
Οι περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021(203/2021)
Το περί της Βαρύτητας της Βαθμολογίας των κριτηρίων Κατάταξης Ξενοδοχείων Διάταγμα του 2021 (ΚΔΠ 211/2021)
Το περί του Καθορισμού του Ύψους των Τελών Αδειών/Αντιγράφων Αδειών Λειτουργίας και Κατάταξης Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Διάταγμα του 2021(ΚΔΠ 103/2021)
Το περί του Καθορισμού του Ύψους των Τελών Εγγραφής για Λειτουργία Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων Διάταγμα του 2021(ΚΔΠ 104/2021)
Νόμος που Προβλέπει για την Ίδρυση και Λειτουργίας Ξενώνων

Share