Υφυπουργείο Τουρισμού


Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού κ. Θεοφάνης Τρύφωνος είναι προσωρινά ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Έργων Ανάπτυξης και Προσέλκυσης Επενδύσεων.

Κύριος πυλώνας των εργασιών του Τομέα Διαχείρισης Έργων Ανάπτυξης ήταν η ανάπτυξη του Ναυτικού Τουρισμού και η υλοποίηση της αντίστοιχης κυβερνητικής στρατηγικής, μέσω της προώθησης δημιουργίας μαρίνων (μαρίνες Λεμεσού, Αγίας Νάπας, Πάφου και Παραλιμνίου) και της αδειοδότησης για τη διαχείριση, εκμετάλλευση και λειτουργία χώρων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής. Η κυβερνητική στρατηγική σε θέματα ανάπτυξης του ναυτικού τουρισμού έχει ως κύριο στόχο τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και την αύξηση του ποιοτικού τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο καθώς και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τα οποία συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Οι δραστηριότητες και ενέργειες του Τομέα Διαχείρισης Έργων Ανάπτυξης αφορούν στην παρακολούθηση και εποπτεία των έργων και το συντονισμό όλων των θεμάτων που σχετίζονται με αυτά.


Καζίνο - Θέρετρο
Ανάπτυξη Ναυτικού Τουρισμού

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Share