Υφυπουργείο Τουρισμού


Ο Τομέας Προσέλκυσης Επενδύσεων αποτελεί νεοσύστατο τομέα, ιδιαίτερης σημασίας και προτεραιότητας, στα πλαίσια της ίδρυσης και νέας δομής του Υφυπουργείου Τουρισμού.

Κύριος στόχος είναι η προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων μέσω της προώθησης των πλεονεκτημάτων και ευκαιριών που προσφέρει η Κύπρος ως προορισμός για τουριστικές επενδύσεις σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2020-2030 ως επίσης και η δικτύωση με εταίρους του τομέα και δυνητικούς επενδυτές στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Σημαντική είναι η συμβολή του Τομέα στην παροχή καθοδήγησης και πληροφόρησης ως επίσης και τεχνικής στήριξης σε ενδιαφερόμενους επενδυτές.
Οι δράσεις του Τομέα επικεντρώνονται σε επενδύσεις (hard & soft) που αφορούν στρατηγικές επενδύσεις ως επίσης επενδύσεις σε ειδικές μορφές τουρισμού, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Στρατηγική Τουρισμού, και συγκεκριμένα τον Τουρισμό Υγείας/Ευεξίας, Γαστρονομίας, Θρησκευτικό/ Πολιτιστικό, Καζίνων, Αθλητικό, Ποδηλασία, Γκολφ, Συνεδριακό/Φεστιβάλ, Γαμήλιο, Κρουαζιέρας /Σκαφών Αναψυχής, καθώς επίσης και στον τομέα της Ξενοδοχειακής Ανάπτυξης.

Για την επιτυχή προβολή των ευκαιριών που προσφέρει η Κύπρος ως προορισμός για τουριστικές επενδύσεις, για δικτύωση με εταίρους στην Κύπρο και στο εξωτερικό, και για ενημέρωση για τις διεθνείς τάσεις, ο Τομέας Προσέλκυσης Επενδύσεων συμμετέχει σε εξειδικευμένα διεθνή επενδυτικά φόρα, εκθέσεις, εκδηλώσεις, roadshows και σε Β2Β συναντήσεις, σε σημαντικές χώρες/πηγές προσέλκυσης επενδυτών. Επιπρόσθετα, λαμβάνει μέρος σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ad hoc συναντήσεις για διερεύνηση καλών πρακτικών στον τομέα των επενδύσεων.

Οι ενέργειες για την αποτελεσματική προβολή της Κύπρου για προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων υποστηρίζονται από ειδικά σχεδιασμένο οπτικο-ακουστικό υλικό το οποίο προβάλλει την εξειδικευμένη ταυτότητα/brand “TourInvestCyprus”.

Στα πλαίσια της ανάπτυξης συνεργειών στον τομέα των επενδύσεων, ο Τομέας Προσέλκυσης Επενδύσεων συνεργάζεται με διεθνής εταίρους στο εξωτερικό και στην Κύπρο όπως ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (InvestCyprus-CIPA), το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), ο Κυπριακός Σύνδεσμος Επενδυτικών Ταμείων (CIFA), Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, Οίκοι Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. κ.α.

Ο Τομέας συνεργάζεται επίσης με Τμήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας, τα οποία έχουν αρμοδιότητα στους επιμέρους τομείς του τουριστικού τομέα και των ειδικών μορφών τουρισμού, με αρμοδιότητες σε επενδυτικά θέματα.

Επιπρόσθετα, ο Τομέας Προσέλκυσης Επενδύσεων, εκπροσωπεί το Υφυπουργείο Τουρισμού στην Επιτροπή του Υπουργείου Εξωτερικών για τη Στρατηγική Οικονομικής Διπλωματίας.


Δείτε το Σχετικό Βίντεο


Χρήσιμες Συνδέσεις:

TourInvest Cyprus

Invest Cyprus

Cyprus Investment Funds Association

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας [Επιχορηγήσεις / Ενισχύσεις]

Strategy for Attracting Businesses and Talent

Doing Business in Cyprus

Business Facilitation Unit

Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων


TourInvest Cyprus - A place to invest. A way to thrive



Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Share