Υφυπουργείο Τουρισμού


Η ξενοδοχειακή ανάπτυξη ρυθμίζεται με βάση το Νόμο περί Ξενοδοχείων και Λοιπών Τουριστικών Καταλυμάτων και το Νόμο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας. Με βάση την εξουσία που παρέχεται από σχετικές πρόνοιες των Νομοθεσιών αυτών, το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει αποφάσεις που στοχεύουν στον έλεγχο και την κατεύθυνση των επενδύσεων στις επιθυμητές αναπτύξεις για υλοποίηση της εγκεκριμένης Στρατηγικής.Καταβολή Ποσοστού 3% υπέρ του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού
Καταβολή ποσοστών υπέρ του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού, σύµφωνα µε τις σχετικές Νοµοθεσίες
Ρύθµιση Δηµιουργίας Ξενοδοχειακών Κλινών

Share