Υφυπουργείο Τουρισμού


2η Πρόσκληση για συμμετοχή επιπρόσθετων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Τουριστικών Καταλυμάτων στο «Σχέδιο Ενίσχυσης Εγχώριου Τουρισμού

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το Υφυπουργείο Τουρισμού υλοποιεί «Έκτακτο Σχέδιο Ενίσχυσης του Εγχώριου Τουρισμού», η διάρκεια του οποίου επεκτάθηκε μέχρι την 31η Μαρτίου 2021.

Για την συμμετοχή πρόσθετων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τουριστικών καταλυμάτων το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει 2η πρόσκληση συμμετοχής.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να υποβάλουν σχετική δήλωση συμμετοχής, η οποία βρίσκεται πιο κάτω.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης συμμετοχής στο Σχέδιο είναι η Παρασκευή 29 Ιανουαρίου στις 11.00.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τη δήλωση συμμετοχής τους εμπρόθεσμα, δεδομένου ότι δεν θα γίνονται αποδεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις.

Οι πρόσθετες επιχειρήσεις που θα εγκριθούν, θα μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο από την 1.2.2021, το οποίο εννοείται ότι θα λειτουργήσει, υπό την προϋπόθεση της άρσης των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας


  Ανακοίνωση Σχεδίου
  Έκτακτο Σχέδιο Eνίσχυσης Εγχώριου Τουρισμού για την Χειμερινή Περίοδο - Λεπτομέρειες
  Δήλωση Συμμετοχής
  Συχνές Ερωτήσεις


  Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

  Share