Υφυπουργείο Τουρισμού


Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το νομοσχέδιο για τη δημιουργία και τη λειτουργία Τουριστικών Κατασκηνώσεων και Κατασκηνώσεων Πολυτελείας “Glamping”

Έναρξη διαβούλευσης: 07 Ιουνίου 2021
Λήξη Διαβούλευσης: 31 Ιουλίου 2021

Οι τεκμηριωμένες απόψεις και παρατηρήσεις σας μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση camping@visitcyprus.com

Tο Υφυπουργείο Τουρισμού στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί για την αναβάθμιση και εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, την ανάπτυξη του τουρισμού της υπαίθρου και την προσέλκυση τουρισμού από νέες αγορές, έχει προβεί στην ετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου με σκοπό την αναβάθμιση/ διαφοροποίηση του κατασκηνωτικού τουρισμού.

Με το νομοσχέδιο, το οποίο αποτελεί τροποποίηση της περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νομοθεσίας [Ν.34(Ι)/2019, Ν.9(Ι)/2020, Ν.106(Ι)/2021, ΚΔΠ90/2019 και ΚΔΠ203/2021] εισάγονται πρόνοιες που εκσυγχρονίζουν το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα θέματα λειτουργίας των τουριστικών κατασκηνώσεων, ενσωματώνοντας παράλληλα και νέες διατάξεις που ρυθμίζουν την ανάπτυξη των κατασκηνώσεων πολυτελείας “Glamping”, μιας νέας διεθνούς τάσης στο τουρισμό η οποία αναπτύσσεται ραγδαία σε παγκόσμια κλίμακα και συνδέεται με την εμπειρία πολυτελούς διαμονής στην ύπαιθρο.

Το νομοσχέδιο, το οποίο μπορείτε να βρείτε πιο κάτω, βασίστηκε σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Υφυπουργείο Τουρισμού καθώς και σε εισηγήσεις και απόψεις που υποβλήθηκαν από εμπλεκόμενες Κυβερνητικές Υπηρεσίες και ενδιαφερόμενους, οι οποίοι κατά καιρούς υπέβαλαν σχετικές προτάσεις προς το Υφυπουργείο.


    Ορισμοί
    Πρώτο Παράρτημα


    Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

    Share