Υφυπουργείο Τουρισμού


Σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για Έργα Αναβάθμισης Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων σε Ύπαιθρο, Ορεινές και Απομακρυσμένες Περιοχές για τον Εκσυγχρονισμό και την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του Τουριστικού Προϊόντος.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 01 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 μμ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν γραπτώς στο email επικοινωνίας: rrfhotels@visitcyprus.com


Ανακοίνωση Τύπου
Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου Χορηγιών για Έργα Αναβάθμισης Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων σε Ύπαιθρο, Ορεινές και Απομακρυσμένες Περιοχές για τον Εκσυγχρονισμό και την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του Τουριστικού Προϊόντος
Παραρτήματα Σχεδίου (Ενημ.: 22/02/2023)
Έντυπο Αίτησης
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Share