Υφυπουργείο Τουρισμού


Διαμονή/Ξενοδοχεία

Η ίδρυση, η λειτουργία και η εποπτεία των Ξενοδοχείων και των Τουριστικών Καταλυμάτων ρυθμίζεται από τους περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμους του 2019 και 2020 και τους περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) Κανονισμοί του 2019. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Νομοθεσίας:

α. Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται σε τάξεις από άνευ αστέρα μέχρι 5 αστέρων, ενώ τα ξενοδοχεία εντός παραδοσιακών οικοδομών δεν ταξινομούνται σε αστέρια.

β. Τα τουριστικά καταλύματα κατατάσσονται στις κατηγορίες των Οργανωμένων Διαμερισμάτων, Τουριστικών Χωρίων, Τουριστικών Κατασκηνώσεων, Τουριστικών Επαύλεων και Τουριστικών καταλυμάτων εντός Παραδοσιακών Οικοδομών. Οι κατηγορίες των Οργανωμένων Διαμερισμάτων και των Τουριστικών Χωριών ταξινομούνται στις τάξεις Πολυτελείας, Α, Β και άνευ τάξης, ενώ οι Τουριστικές Κατασκηνώσεις, οι Τουριστικές Επαύλεις και τα Τουριστικά καταλύματα εντός Παραδοσιακών Οικοδομών δεν ταξινομούνται σε επιμέρους τάξεις.

Υποβολή Στατιστικών Διαμoνής


Share