Υφυπουργείο Τουρισμού


Η οργανωτική δομή του Υφυπουργείου αποτελείται από το Γραφείο του Γενικού Διευθυντή, τη Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Συντονισμού, τη Διεύθυνση Στρατηγικής, Μάρκετινγκ και Διεθνών Σχέσεων, τη Διεύθυνση Διαχείρισης Έργων Ανάπτυξης και Προσέλκυσης Επενδύσεων και τη Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας και Αδειοδοτήσεων Τουριστικών Επιχειρήσεων, τη Διοίκηση (Διοίκηση - Αρχείο), τη Διεύθυνση Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης και τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

Τηλεφωνικός Κατάλογος Προσωπικού Υφυπουργείου

Επαρχιακά Γραφεία Επιθεωρητών

Share