Υφυπουργείο Τουρισμού

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τους δικαιούχους που αναφέρονται στο σημείο (β της παραγράφου Β1 πιο πάνω το έντυπο 1 θα πρέπει να συνοδεύεται από υπογεγραμμένη επιστολή από την Αθλητική Ομάδα ή Αθλητικό Σύνδεσμο ή Αθλητικό Όμιλο (τυπωμένη σε επίσημο επιστολόχαρτο ή να φέρει σφραγίδα της ομάδας ή να σταλθεί απευθείας από ηλεκτρονική διεύθυνση της ομάδας), η οποία θα δηλώνει την πρόθεση της ομάδας να κατέλθει στην Κύπρο για προπόνηση, την Περίοδο παραμονής της ομάδας στην Κύπρο, τον Αριθμό ατόμων της αποστολής και το όνομα του Οργανωτή Ταξιδιών / εταιρείας / ταξιδιωτικού γραφείου με το οποίο θα συνεργαστεί σύμφωνα με το υπόδειγμαShare
ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - Έντυπο 1
ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ (σε περίπτωση που δεν είναι η ίδια δικαιούχος)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ