Υφυπουργείο Τουρισμού


Κύρια αποστολή της Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας και Αδειοδότησης Τουριστικών Επιχειρήσεων, είναι η ανάπτυξη και προώθηση της ποιότητας σε όλο το φάσμα της τουριστικής αλυσίδας που αφορά τόσο τις βασικές τουριστικές υπηρεσίες όσο και τη γενικότερη υποδομή, το ανθρώπινο δυναμικό και φυσικό περιβάλλον του τόπου. Στόχος είναι η μεγιστοποίηση της συνολικής εμπειρίας του επισκέπτη μέσω της προσφοράς αναβαθμισμένου και ποιοτικού τουριστικού προϊόντος.

Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας και Αδειοδοτήσεων Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι η κα Αννίτα Δημητριάδου, Διευθύντρια Τουρισμού.

Στη βάση των πιο πάνω ως επίσης και των κατευθύνσεων της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού, το Τμήμα έχει αναδιοργανωθεί σε 8 τομείς/κλάδους με τρόπο που να μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις ως ακολούθως:
1. Κλάδος Διαμονής
2. Κλάδος Διατροφής (Κέντρα Αναψυχής & Γαστρονομία)
3. Κλάδος Αδειοδότησης & Ελέγχου (Επιθεωρήσεις)
4. Κλάδος Επιμόρφωσης, Ποιοτικής Εξυπηρέτησης, Ασφάλειας Τουριστών
5. Τομέας Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρίες
6. Τομέας Παραλιών
7. Τομέας Αειφορίας
8. Αγροτουρισμός


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Share