Υφυπουργείο Τουρισμού


Πληροφορίες σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία συμμετέχει το Υφυπουργείο:

RE-CULT (INTERREG VA ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020)
Ο κύριος στόχος του Στρατηγικού Έργου που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου είναι η προώθηση, η διατήρηση και από κοινού ανάδειξη της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την ανάπτυξη της δικτύωσης και συνεργασίας των φορέων για το συντονισμένο και από κοινού σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων προώθησης και θεσμικής θεμελίωσης του Θρησκευτικού Τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Και οι δύο περιοχές είναι προικισμένες με ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο, και ως εκ τούτου ο συνδυασμός της φύσης και οι όμορφες εκκλησίες και τα μοναστήρια μπορούν να προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Αποτέλεσμα του έργου μπορεί να είναι η επέκταση της τουριστικής περιόδου και η αύξηση της επισκεψιμότητας στη διασυνοριακή περιοχή. Οι επιμέρους στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:

  • Καταγραφή και τεκμηρίωση υλικών και άυλων στοιχείων θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής, προς ψηφιοποίηση
  • Ψηφιακή καταλογογράφηση, που θα συνοδεύεται από μια εφαρμογή περιήγησης με χάρτες και χρονολόγια. Θα προσφέρει τη δυνατότητα της καταγραφής, αναζήτησης και ανάκτησης αντικειμένων και μνημείων θρησκευτικής κληρονομιάς, καθώς και συσχέτισης με αυτά ψηφιακών πόρων
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακού μουσείου, ψηφιακής βιβλιοθήκης και κινητής εφαρμογής (mobile app) εικονικής περιήγησης
  • Δράσεις ενημέρωσης, προβολής και ανάδειξης των ψηφιακών αποθετηρίων (συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και τοποθέτησης info kiosks)
  • Σήμανση επιλεγμένων σημείων στις περιοχές παρέμβασης
  • Πιλοτική ανάπτυξη Διαδρομών με πιστοποίηση
  • Εκπαίδευση εμπλεκόμενων φορέων
  • Ενέργειες θεσμικής ενίσχυσης του Θρησκευτικού Τουρισμού
  • Ανάπτυξη δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ φορέων τουρισμού, φορέων διαχείρισης πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων.
  • Ανάπτυξη κοινών εργαλείων ανάδειξης της θρησκευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής
Κύριος Δικαιούχος της πράξης είναι το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ συμμετέχουν ως δικαιούχοι το Υπουργείο Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, η Εκκλησία της Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου.
Το έργο έχει διάρκεια 36 μήνες και αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη του 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.recult-greece-cyprus.eu/
Και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
https://www.facebook.com/recultinterregvagreececyprusENTER CY
Το έργο EnterCY προτείνει την ανάπτυξη μιας σύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με στόχο την προώθηση της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού, διαμέσου της ενίσχυσης της συνολικής εμπειρίας των τουριστών, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επίσκεψή τους στην Κύπρο.
Ο κύριος στόχος του EnterCY είναι να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, οι τουρίστες που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν το νησί, μέσα από την εικονική εξερεύνηση του χωροχρόνου, θα ενημερώνονται για την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του, καθώς και για την ποικιλία δραστηριοτήτων και αξιοθέατων που έχει να προσφέρει.
Η κοινοπραξία αποτελείται από το Ερευνητικό Κέντρο Frederick (FRC), ως συντονιστής έργου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου (UCY), τις εταιρείες CyRic, Silversky3D και IMH, το Σύνδεσμο Ξεναγών Κύπρου (CTGA), το Σύνδεσμο ταξιδιωτικών πρακτόρων (ACTA), το Τμήμα Αρχαιοτήτων (DoA) και το Υφυπουργείο Τουρισμού (DMT). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας και έχει διάρκεια τριετίας. 
ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 2014-2020, ΕΤΠΑ)
Το έργο συμβάλλει ουσιαστικά στις προσπάθειες επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, στόχος ο οποίος έχει τεθεί για τις δράσεις του τουρισμού στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΠΑΑΑ) 2014-2020, και αποτελεί κριτήριο επιλογής Πράξεων και Έργων για ένταξη τους στο ΠΑΑΑ. Η άμβλυνση της εποχικότητας αποτελεί διαχρονική επιδίωξη της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού, για ικανοποίηση των αναγκών των περιηγητών που ενδιαφέρονται για ταξίδια εκτός περιόδου αιχμής.
Το έργο εμπίπτει στις προτεινόμενες δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού, η οποία αναφέρει δύο ουσιαστικές παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη και στις οποίες θα πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες της Κύπρου για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου:
- η αύξηση της διασυνδεσιμότητας το χειμώνα
- η αύξηση των δράσεων προβολής

Η έρευνα αγοράς που διεξήχθη αναφέρει ότι η Κύπρος δεν εκμεταλλεύεται επαρκώς το πλέον ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα που είναι ‘the best year-round climate in the Mediterranean’, μιας και σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, το σημαντικότερο θέμα δεν έγκειται στη "ζήτηση" αλλά στην "προσφορά". Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της τουριστικής βιομηχανίας και κατ' επέκταση, της Κυπριακής οικονομίας.
Το έργο συμβάλλει συμπληρωματικά στην επίτευξη των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμου αφού μέσω των δράσεων προώθησης, προβολής και εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος, επιδιώκεται η επίτευξη των στόχων για βελτίωση του επιχειρηματικού μοντέλου του κυπριακού τουριστικού τομέα (Ειδικός Στόχος 3α.2 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος»)


Share