Υφυπουργείο Τουρισμού


Μια από τις βασικές λειτουργίες του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Υφυπουργείου είναι η χορήγηση αδειών λειτουργίας, στα Γραφεία Τουρισμού και Ταξιδιών, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση των ψηλών προδιαγραφών ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και υπηρεσιών που προσφέρονται.


Share