Υφυπουργείο Τουρισμού


Το Υφυπουργείο στοχεύοντας στην συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος παραχωρεί κίνητρα για επενδύσεις και επιχορηγεί διάφορα έργα και εκδηλώσεις. Κάντε κλικ στους πιο κάτω σύνδεσμους (links) για να δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. • Περιγραφή Σχεδίου "Χρωματιστά Χωριά" της Κύπρου

 • Σχέδιο Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων για Εξασφάλιση Πιστωτικών Σημειώσεων που Εκδίδονται από Φορείς του Τουριστικού Τομέα

 • Σχέδιο Επιχορήγησης Επισκέψιμων Εργαστηρίων Χειροτεχνίας και Οινογαστρονομίας μέσω του Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis).

 • Πραγματοποίηση έργων τοπικού χαρακτήρα με τουριστική πτυχή προωθεί το Υφυπουργείο Τουρισμού

 • Σχέδιο Επιχορήγησης Υφυπουργείου Τουρισμού για Ενθάρρυνση Εργων για γην Ποιοτικη και Αισθητική Αναβάθμιση των Παραλιών (2020 - 2022)

 • Επιχορήγηση Εκδηλώσεων που αφορούν Οινογαστρονομία και Τοπικά Προϊόντα μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης (DE MINIMIS)

 • Σχέδιο επιχορήγησης για ενθάρρυνση έργων οργάνωσης και ασφάλειας παραλιών με έμφαση στην βελτίωση υποδομών για ΑμεΑ (2019-2020)

 • Σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για την διοργάνωση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων στην Κύπρο (DE MINIMIS)

 • Σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για την πιστοποίηση παροχέων υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής στην Κύπρο με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου  ISO 24803

 • Σχέδιο κινήτρων για την φιλοξενία κρουαζιερόπλοιων  στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS)

 • Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο (DE MINIMIS)

 • Σχέδιο για την οργάνωση ταξιδίων εξοικίωσης για τις ειδικές μορφές τουρισμού στην Κύπρο (De Minimis)

 • Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης  για  τη δημιουργία, αναβάθμιση υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος που αφορά στις ειδικές μορφές τουρισμού σε Δήμους και Κοινότητες

 • Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών Φεστιβάλ μεγάλης εμβέλειας που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis) 2021 (Έχει τερματιστεί)

 • Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης για τη δημιουργία, αναβάθμιση υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος που αφορά στις ειδικές μορφές τουρισμού (De minimis)

 • Σχέδιο Κινήτρων για την οργάνωση συνεδρίων / συναντήσεων και ταξιδίων κινήτρων στην Κύπρο • Share