Υφυπουργείο Τουρισμού


Το υλικό στη Βιβλιοθήκη υπάρχει διαθέσιμο σε μορφή pdf και σε xls.

Η αναζήτηση στο αρχείο pdf μπορεί να γίνει πατώντας Ctrl+F και γράφοντας τη λέξη αναζήτησης στο κουτί αναζήτησης που εμφανίζεται.

Όσον αφορά την αναζήτηση στο αρχείο xls υπάρχουν στην αρχική γραμμή κάθε στήλης φίλτρα αναζήτησης, τα οποία μπορείτε να χειριστείτε επιλέγοντας με κτύπημα (click, το οποίο εμφανίζει το σημείο √) τα επιθυμητά πεδία. Εναλλακτικά, η αναζήτηση στο αρχείο xls μπορεί να γίνει και με τη χρήση των πλήκτρων Ctrl+F, όπως και στην περίπτωση του αρχείο pdf πιο πάνω.Αρχείο PDF
Αρχείο Excel

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Share