Υφυπουργείο Τουρισμού


Μια από τις βασικές λειτουργίες του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Υφυπουργείου είναι η χορήγηση αδειών λειτουργίας στους Ξεναγούς, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση των ψηλών προδιαγραφών ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και υπηρεσιών που προσφέρονται.

Αναζήτηση ΞεναγώνΚατάλογος Ξεναγών (Τελευταία Ενημ: 12/09/2023)


Share