Υφυπουργείο Τουρισμού


Το Υφυπουργείο στοχεύοντας στην συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση του Κυπριακού τουριστικού προϊόντος παραχωρεί κίνητρα για επενδύσεις και επιχορηγεί διάφορα έργα και εκδηλώσεις. Κάντε κλικ στους πιο κάτω σύνδεσμους (links) για να δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. • Σχέδιο Επιχορήγησης επισκέψιμων εργαστηρίων χειροτεχνίας και οινογαστρονομίας για το 2023 μέσω του Προγράμματος Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (De Minimis)

 • Σχέδιο Χορηγιών για την Αναβίωση περιοχών της υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος

 • Χριστουγεννιάτικα Χωριά - Τελική αίτηση και σχέδιο

 • Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών Προϊόντων Διατροφής με τη δυνατότητα ένταξής τους στο Σύμφωνο «Taste Cyprus»

 • Σχέδιο στήριξης Οργανωτών Ταξιδίων για την περίοδο 1/1/2022-30/4/2022

 • Πρόσκληση για συμμετοχή Τουριστικών Καταλυμάτων στο «Σχέδιο Ενίσχυσης Εγχώριου Τουρισμού» για την περίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2021 μέχρι και την 31 Mαρτίου 2022

 • Σχέδιο Παραχώρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων για Εξασφάλιση Πιστωτικών Σημειώσεων που Εκδίδονται από Φορείς του Τουριστικού Τομέα

 • Σχέδιο Επιχορήγησης Υφυπουργείου Τουρισμού για Ενθάρρυνση Εργων για την Ποιοτικη και Αισθητική Αναβάθμιση των Παραλιών (2020 - 2022)

 • Επιχορήγηση Εκδηλώσεων που αφορούν Οινογαστρονομία και Τοπικά Προϊόντα μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης (DE MINIMIS)

 • Σχεδιο Επιχορήγησης για την διοργάνωση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων στην Κύπρο (DE MINIMIS)

 • Σχέδιο επιχορήγησης για την πιστοποίηση παροχέων υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής στην Κύπρο

 • Σχέδιο επιχορηγήσεων για την φιλοξενία κρουαζιερόπλοιων  στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS)

 • Σχέδιο Επιχορήγησης ξένων αθλητικών ομάδων, ομίλων, συνδέσμων, και ομοσπονδιών για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαικής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS).

 • Σχέδιο Επιχορήγησης Για Την Οργάνωση Ταξιδιών Εξοικείωσης Για Τις Ειδικές Μορφες Τουρισμού

 • Σχέδιο Επιχορήγησης για τη δημιουργία, αναβάθμιση υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος που αφορά στις ειδικές μορφές τουρισμού (De Minimis)

 • Σχέδιο Επιχορήγησης για την ψηφιακή μετάβαση παροχέων ειδικών μορφών τουρισμού με βάση τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis)

 • Σχέδιο Επιχορήγησης για την οργάνωση συνεδρίων / συναντήσεων στην Κύπρο

 • Σχέδιο Επιχορήγησης για την οργάνωση ταξιδίων / κινήτρων στην Κύπρο • Share