Υφυπουργείο Τουρισμού


Το Υφυπουργείο Τουρισμού, στα πλαίσια προβολής του τουριστικού προϊόντος στο εξωτερικό, συμμετέχει σε πέραν των 70 Διεθνών Τουριστικών Εκθέσεων παγκοσμίως. Επιπρόσθετα, το Υφυπουργείο διοργανώνει εκδηλώσεις προβολής (Σεμινάρια, Εργαστήρια, Εκπαίδευση) σε όλο τον κόσμο, όπου οι επαγγελματίες του τουρισμού έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν.


  • Εκθέσεις και Δραστηριότητες 2023

  • Εκθέσεις και Δραστηριότητες 2022


  • Share