Υφυπουργείο Τουρισμού


Ανακοίνωση (07/09/2020):

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, με στόχο την ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού, το Υφυπουργείο Τουρισμού υλοποιεί «Έκτακτο Σχέδιο Ενίσχυσης του Εγχώριου Τουρισμού», το οποίο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση πραγματοποίησης διακοπών στην Κύπρο, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο.

Ως αποτέλεσμα της πρόσφατης εξαγγελίας από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων του νέου «Ειδικού Σχεδίου Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουριστικών Καταλυμάτων», παρατηρείται αυξημένη ζήτηση από Τουριστικά Καταλύματα για ένταξή τους στο Σχέδιο του Υφυπουργείου.

Ως εκ τούτου, το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει 2η πρόσκληση για συμμετοχή πρόσθετων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και τουριστικών καταλυμάτων στο «Έκτακτο Σχέδιο Ενίσχυσης Εγχώριου Τουρισμού».

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να υποβάλουν σχετική δήλωση συμμετοχής, η οποία βρίσκεται στα πιο κάτω.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης συμμετοχής στο Σχέδιο είναι η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 στις 13.00.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τη δήλωση συμμετοχής τους εμπρόθεσμα, δεδομένου ότι δεν θα γίνονται αποδεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις.

Οι πρόσθετες επιχειρήσεις που θα εγκριθούν, θα μπορούν να ενταχθούν στο Σχέδιο από τις 18.09.2020.


    Λεπτομέρειες Σχεδίου Ενίσχυσης Εγχώριου Τουρισμού
    Δήλωση Συμμετοχής
    Συχνές Ερωτήσεις Και Απαντήσεις


    Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

    Share