Υφυπουργείο Τουρισμού
Με την ευκαιρία της παρουσίασης, χθες Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023, του Προϋπολογισμού του Υφυπουργείου Τουρισμού στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού από τον Υφυπουργό Τουρισμού κ. Κώστα Κουμή, ανακοινώνεται το Σχέδιο Δράσης του Υφυπουργείου για την περίοδο 2023-2024.


   Οι πέντε εμβληματικές δράσεις του Σχεδίου Δράσης είναι οι εξής:

   1. Επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού με ορίζοντα το 2035: έμφαση στην αειφόρο ανάπτυξη, την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας.

   2. Ανάπτυξη Στρατηγικής Προβολής και Προώθησης του τουριστικού μας προϊόντος, με σκοπό την ενίσχυση της διακριτής ταυτότητας του προορισμού.
   3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, αναβάθμιση και περαιτέρω προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού.
   4. Eτοιμασία και κατάθεση νομοσχεδίων για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων που απασχολούν τον τομέα του τουρισμού.
   5. Aποτελεσματική λειτουργία του Παρατηρητηρίου Τουρισμού, με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων που θα διευκολύνουν τις δράσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
   Τα πιο πάνω αναλύονται στο Σχέδιο Δράσης που παρατίθεται πιο κάτω.

  Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2023-2024

  Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

  Share