Υφυπουργείο Τουρισμού
Αναζήτηση Στατιστικών Διαμονής


Τίτλος Αναφοράς Είδος Αναφοράς Περίοδος Έτος Χρονικό Διάστημα Σχετικά Αρχεία
Στατιστικά Στοιχεία Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα Περιοχή και Τύπος Καταλύματος Χρονιαία 2023 Ιανουάριος – Δεκέμβριος Download File
Στατιστικά Στοιχεία Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα Περιοχή και Τύπος Καταλύματος Χρονιαία 2019 Ιανουάριος - Δεκέμβριος Download File
Στατιστικά Στοιχεία Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα Περιοχή και Τύπος Καταλύματος Συγκεντρωτικά 2019 Ιανουάριος - Δεκέμβριος Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
Στατιστικά Στοιχεία Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα Περιοχή και Τύπος Καταλύματος Χρονιαία 2021 Ιανουάριος - Δεκέμβριος Download File
Στατιστικά Στοιχεία Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα Ανά μήνα, Ανά Τύπο Καταλύματο, Ανά Χώρα Συνήθους Διαμονής Χρονιαία 2017, 2018, 2019 Ιανουάριος - Δεκέμβριος Download File
Στατιστικά Στοιχεία Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα Περιοχή και Τύπος Καταλύματος Χρονιαία 2022 Ιανουάριος - Δεκέμβριος Download File
Δυναμικότητα Τουριστικών Καταλυμάτων Περιοχή και Τύπος καταλύματος Σε επιλεγμένη Ημερομηνία 2019 31 Δεκεμβρίου Download File
Στατιστικά Στοιχεία Διαμονής σε Τουριστικά Καταλύματα Περιοχή και Τύπος Καταλύματος Σε επιλεγμένη Ημερομηνία 2021 31 Δεκεμβρίου Download File
Δυναμικότητα Τουριστικών Καταλυμάτων Περιοχή και Τύπος Καταλύματος Σε επιλεγμένη Ημερομηνία 2019 31 Δεκεμβρίου Download File
Δυναμικότητα Τουριστικών Καταλυμάτων Περιοχή και Τύπος Καταλύματος Σε επιλεγμένη Ημερομηνία 2022 31 Δεκεμβρίου Download File
Δυναμικότητα Τουριστικών Καταλυμάτων Περιοχή και Τύπος Καταλύματος Σε επιλεγμένη Ημερομηνία 2023 31 Δεκεμβρίου Download File

Share
Back To Top