Υφυπουργείο Τουρισμού


Σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Χορηγιών για Έργα Αναβάθμισης Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων σε Ύπαιθρο, Ορεινές και Απομακρυσμένες Περιοχές για τον Εκσυγχρονισμό και την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του Τουριστικού Προϊόντος.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 01 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 μμ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Περιγραφή του σχεδίου καθώς και τα σχετικά έντυπα παραρτημάτων και αιτήσεων βρίσκονται στον σχετικό σύνδεσμο του Σχεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Λειτουργό Αννίτα Παφίτη, τηλέφωνο 22691124 και email επικοινωνίας: AnnaPafiti@visitcyprus.com    Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

    Share