Υφυπουργείο Τουρισμού


Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια της πρωτοβουλίας Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί (European Destinations of Excellence - EDEN), η οποία προωθήθηκε από το 2006 με πρωτοβουλία της Μονάδας Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από το 2014 το πρόγραμμα συνεχίζεται να υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος COSME.

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι «να επιστήσει την προσοχή στην αξία, την ποικιλομορφία και τα κοινά χαρακτηριστικά των Ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών και να προωθήσει τους προορισμούς εκείνους όπου η οικονομική ανάπτυξη επιδιώκεται με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του τουρισμού».

Τη διαχείριση του προγράμματος EDEN στην Κύπρο έχει αναλάβει το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: http://www.cyprus-eden.com/

Share