Υφυπουργείο Τουρισμού


Το ΚΕΠΑ υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ο αρχικός μακροπρόθεσμος στόχος του Κέντρου Παραγωγικότητας είναι να βοηθήσει τους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν το ανθρώπινο και κεφαλαιουχικό δυναμικό τους με τον καλύτερο τρόπο για αύξηση της παραγωγικότητας. Το ΚΕΠΑ οργανώνει και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα σε όλους τους τομείς του Μάνατζμεντ ανάλογα με τις ανάγκες που εντοπίζονται σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
Το ΚΕΠΑ προσφέρει υψηλού επιπέδου τεχνική επαγγελματική κατάρτιση σε δύο τύπους κατάρτισης, επιμορφωτικά προγράμματα μικρής διάρκειας και ταχύρρυθμα προγράμματα αρχικής κατάρτισης διάρκειας έξι μηνών.

Για να ενημερωθείτε για τα προγράμματα που προσφέρει το ΚΕΠΑ, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.e-gnosis.gov.cy/training/
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Share