Υφυπουργείο Τουρισμού


Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) παρέχει χρηματοδότηση για την υλοποίηση Μονοεπιχειρησιακών και Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης, όπως επίσης Σχεδίων κατάρτισης ανέργων και στελέχωσης των εταιρειών με μακροχρόνια άνεργους ή απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδεύσεις, γίνονται από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ) σε πιστοποιημένες Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ). Στα προγράμματα της Αναδ υπάρχει συνεισφορά του εργοδότη 20%, ενώ δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτά αυτοεργοδοτούμενοι. Επιπρόσθετα, η Αναδ πιστοποιεί τα προσόντα των εργαζομένων βάσει του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ).

Για να ενημερωθείτε για τα προγράμματα που προσφέρει η ΑνΑΔ, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.anad.org.cy/wps/portal/hrda/hrdaExternal/training/allDesigns/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziPTw8HD0s_Q383F3DjAwCLVydTV2CLY3dnAz1w8EKDHAARwP9KEL6o_ApMQk1xK_A38UEqgCPG7wIuQLoTce8JGOLdP2ootS01KLUIr3SIqDvM0pKCoqtVA1UDcrLy_XS8_PTc1L1kvNzVQ2wacnILy7Rj0BVqV-QG2GQGZAbblHsqAgAiGEMyg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Share